Vår främsta ambition är att du ska uppleva att du köpt en häst av god kvalitet, både vad gäller dess härstamning, hur den är uppfödd och skött under sin uppväxt och naturligtvis dess utbildning.

Vi vill också  att du som väljer att köpa din häst hos Prosus PRE ska känna dig väl bemött i alla sammanhang.

Vi vinnlägger oss om öppenhet och transparens och att du ska känna dig trygg i att affären i alla delar sker på rätt sätt.

För oss är varje individ viktig, vi följer gärna de hästar vi säljer och håller kontakt med dig och din häst över tid.

För hästar uppfödda hos oss är det en självklarhet med:

* Förberedelser för livet som ridhäst/avel – daglig hantering, stå uppbunden, verkning, longering, lastning – allt detta kan din häst när du köper den av oss.

* En god stallmiljö - stallet är ljust och luftigt med god ventilation.  Alla hästar har var sin box och boxarna är mellan 10,5 - 13,5 kvm stora och strös med spån. Hästarna vattnas i hink, så att vi ser hur mycket de dricker.

* Betesplanering – vi skiljer på vinter och sommarhagar för att hålla nere parasitangrepp, samt plöjer och sår i ny vall vid behov.

* Eget grovfoder i form av hö av god kvalitet (grovfoderanalys) och god foderhygien - höet läggs in på kanal med fläkt, saltas och den sista fukten skulltorkas bort.

* Kraftfoder (müsli) efter behov, salt och mineraler.

* Vi tillgodoser hästens ätbehov och naturliga ätställning, genom att de utfodras i hagen via höautomater.

* Vi tillgodoser hästens rörelsebehov genom att hästarna vistas utomhus stor del av dygnet.

* Regelbunden hovvård.

* Alla förekommande vaccinationer.

* Avmaskning utifrån träckprov och veterinärens råd.

* Hälsokontroller av dräktiga ston och föl.

* Alla hästar är försäkrade och fölen försäkras från andra dygnet.

 

Det finns flera goda skäl att köpa ett föl och vi tycker att fördelarna överväger:

* De föl vi säljer är äkta renrasiga PRE och levereras alltid inskrivna i den Spanska stamboken.

* Köparen känner till sin hästs ursprung, kan träffa stoet som är mamma till fölet och se vad den nya individen har att "brås på".

* Våra föl levereras vid tidigast 7 mån ålder och är då dagligen hanterade (horsemanship) och fostrade, de är vana att bli ledda i grimma, stå uppbundna, verkas och att åka transport.

* Köparen kan under diperioden besöka sitt föl regelbundet, följa dess utveckling och lära känna fölet som individ. Behövs det råd och hjälp med hanteringen av fölet, hjälper vi er gärna med det.

* Köparen vet med säkerhet att hästen är skadefri och vad den varit med om, något som kan vara svårt med t ex en äldre importhäst.

* Besiktning av din häst ingår i köpesumman.

* Köparen kan själv "forma" sin häst under dess uppväxt vad gäller t ex foder, uppfostran, ridning mm.

* Sist men inte minst - ett föl kostar mindre än en vuxen häst i inköp. Visserligen får man stå för kostnaderna under dess uppväxt, men fördelarna ovan överbryggar detta flera gånger om.

Hos oss hittar du din vän för livet!